تاریخ انتشار :

تصویر سازی

امام خمینی اثری از زهرا خمسه

تصویرسازی زهرا خمسه از امام خمینی برای برای مجله دوست نوجوان

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار زهرا خمسه را اینجا ببینید

 آثار دیگر نقاشان مذهبی را اینجا ببینید

 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار