تاریخ انتشار :

خاورشناسان مشهور آلمانى و متخصص در زبان و ادبیات فارسى

شرق شناس آلمانی

سباستیان بک فرزند یوهان بک از خاورشناسان مشهور آلمانى و متخصص در زبان و ادبیات فارسى و ترکى بوده که در باویر آلمان متولد شده و پس از ۶۳ سال عمر در برلین به درود زندگى گفته است.وى از خاورشناسانى است که به آیین مترقى اسلام گرویده و نام عبدالله بر خود نهاده است.تحصیلات خود را در دانشگاه برلین در رشته فقه اللغه فارسی، ترکی، عربی، چینى و تبتى به اتمام رسانده و ادبیات مشرق زمین در زبان هاى مختلف را مطالعه کرده است.

 

 

آلمان

آلمان

 

 

به گزارش رهیافتگان:سباستیان بک فرزند یوهان بک از خاورشناسان مشهور آلمانى و متخصص در زبان و ادبیات فارسى و ترکى بوده که در باویر آلمان متولد شده و پس از ۶۳ سال عمر در برلین به درود زندگى گفته است.وى از خاورشناسانى است که به آیین مترقى اسلام گرویده و نام عبدالله بر خود نهاده است.تحصیلات خود را در دانشگاه برلین در رشته فقه اللغه فارسی، ترکی، عربی، چینى و تبتى به اتمام رسانده و ادبیات مشرق زمین در زبان هاى مختلف را مطالعه کرده است.
وى دوباره به ترکیه سفر کرده و چند سال در آنجا به مطالعه ادبیات ترک پرداخته و پس از آن به ایران آمده و چند ماهى هم در اینجا به مطالعه زبان و ادبیات فارسى مشغول بوده و سپس به آلمان بازگشتته و در وزارت خارجه به سمت مترجم زبان هاى فارسى و ترکى و نیز به سمت متخصص در امور مربوط به دول اسلامى اشتغال یافته است.
او پنج سال هم به افغانستان مآمور شده و به عنوانمترجم سفارت آلمان در کابل گذرانده و هفت سال هم به عنوان پروفسور زبان هاى فارسى و دیگر زبان هاى شرقى در دانشگاه برلین تدریس کرده است.
این دانشمند فارسى را به روانى و بدون لهجه صحبت مى کرد و با تغییر دادن خط فارسى جداً مخالف بوده.در سال ۱۳۱۱هـ.ش سخنرانى جالبى در دانشگاه ادبیات تهران ایراد کرد و اظهار داشت که خط فارسى یک توع از صتایع ظریفه اشت و نباید تغییر داده شود.سخنرانى او در این موضوع به حدى جالب توجه بود که عموم حاضران در مجلس را به حیرت انداخت و همگى براى چنین سخنرانى ابراز احساسات کردند.

 

منبع: وبلاک امیر حسین سعیدی رضوانی

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار