اعحار علمی قرآن
سخن جالب و علمی قرآن در مورد ابرها

حقیقت علمی قران و آنچه امروز علم به آن دست یافته است. سنگین بودن ابرها برای کسانی که علم آن را ندارند قابل درک نیست حتی اگر خانه در میان ابرها داشته باشند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما