تاریخ انتشار :

اعحار علمی قرآن

سخن جالب و علمی قرآن در مورد ابرها

حقیقت علمی قران و آنچه امروز علم به آن دست یافته است. سنگین بودن ابرها برای کسانی که علم آن را ندارند قابل درک نیست حتی اگر خانه در میان ابرها داشته باشند.

اشتراک گذاری :


  1. یه بنده خدا گفت:

    خیلی خوب بودتشکرقرآن کلام ابدی خداون متعال

آخرین اخبار