عکس نوشته
حج و ضرورتها و فلسفه آن

در چند سال اخیر بر ضد مناسک حج فعالیتهای زیادی از سوی دشمن صورت گرفته از این نظر شناخت فلسفه حج یک ضرورت است به همین دلیل انجمن شهید ادواردو آنیلی در ایام حج تعدادی عکس نوشته از سخن بزرگان در این رابطه تولید و منتشر نموده است.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: