تاریخ انتشار :

جدیدترین اثر مرتضی شهریاری

نقاشی دیجیتالی شهید ادواردو آنیلی

شهید ادواردو آنیلی پسر صاحب کارخانه جات فیات بود که بعد از مسلمان شدن در سال ۲۰۰۰ در ایتالیا به شهادت رسید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تصویر سازی زیر اثری است از  مرتضی شهریاری از اعضا فعال انجمن شهید ادوارو آنیلی

دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار