تاریخ انتشار :

پوستری برای یمن به چند زبان

چشمهایت را باز کن دنیا و حقیقت را ببین…. / طراحی از فهیمه نیکو منظر

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار خانم نیکو منظر را اینجا مشاهده کنید:

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار