تاریخ انتشار :

گرافیک

تصویرسازی از شهید ادواردو آنیلی اثری از فهیمه نیکومنظر

فهیمه نیکو منظر از اعضا فعال انجمن شهید ادواردو آ«یلی که خود فرزند شهید است به تصویرسازی های مختلف از شهید ادواردو پرداخته است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تصاویر دیگر در مورد شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببینید

دیگر آثار خانم نیکو منظر را اینجا مشاهده کنید.

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار