تاریخ انتشار :

انتشارات جامعةالقرآن منتشر کرد

طرحی از حکیمه شریفی برای حضرت معصومه

حکیمه شریفی از تصویرگران شناخته شده کودک است که آثار زیادی دراین عرصه دارد.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار خانم حکیمه شریفی را اینجا مشاهده کنید (+). 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار