تاریخ انتشار :

خطبه 37نهج البلاغه

ویژگی های امام علی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تصویرسازی مردمی سخنان امام علی علیه اسلام پروژه ای است که میتواند برای نسل اینده بسیار مفید باشد «پروژه مردمی تولید داستان مصور نهج‌البلاغه» در همین راستا با کمک مردم فعال شده است، و نیازمند حمایت های مردمی است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تصویرسازی مردمی سخنان امام علی علیه اسلام پروژه ای است که میتواند برای نسل اینده بسیار مفید باشد «پروژه مردمی تولید داستان مصور نهج‌البلاغه» در همین راستا با کمک مردم فعال شده است، و نیازمند حمایت های مردمی است.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار