خطبه حضرت زینب در شام در قالب عکس نوشته فارسی و انگلیسی

انجمن شهید ادواردو آنیلی خطبه حضرت زینب در دربار یزید را به دو زبان انگلیسی و فارسی به عکس نوشته تبدیل و منتشر کرده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) طرح عکس نوشته خطبه حضرت زینب در شام توسط انجمن شهید ادواردو به دو زبان فارسی و انگلیسی برای انتشار در فضای مجازی

خطبه حضرت زینب در شام به انگلیسی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما