تاریخ انتشار :

دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد

برگزاری همایشی با عنوان «سهم زنان به مباحثات مختلف مطالعات اسلامی در دوره معاصر»

دانشگاه بین المللی اسلامی در اسلام آباد پاکستان با همکاری موسسه بین المللی اقبال و شورای بانوان دانشگاهی اصول الدین، یک همایش بین المللی دو روزه با عنوان «سهم زنان در مباحثات مختلف مطالعات اسلامی در دوره معاصر» برگزار می‌کند.

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد در پاکستان، به زودی همایشی با عنوان «سهم زنان به مباحثات مختلف مطالعات اسلامی در دوره معاصر» برگزار می‌کند.

این همایش بین المللی دو روزه در ۲۷-۲۸ فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی، توسط گروه اصول الدین، اساتید و شورای بانوان دانشگاهی و با همکاری بخش تحقیقات و گفتمان موسسه بین المللی اقبال، دانشگاه اسلامی بین المللی اسلام آباد و کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان برگزار خواهد شد.

برخی موضوعات پیشنهادی برای ارائه مقالات و تحقیقات علمی در این همایش به شرح ذیل هستند:

* مشارکت زنان در مطالعات قرآنی و سنت

* مرکزیت قرآن به عنوان کلید و راهنمای اصلاحات اجتماعی در جوامع معاصر

* نقش زنان مسلمان در ارائه اصلاحات اجتماعی- مذهبی در جامعه از طریق نهاد‌های رسمی و غیررسمی علوم اسلامی در نقاط مختلف جهان.

* وضعیت کنونی مطالعات حدیث به عنوان یک رشته دانشگاهی و مشارکت زنان در آن.

* مشارکت زنان در مطالعات فقهی و اصول مرتبط با آن.

* مطالعه فقه اسلامی توسط بانوان مسلمان در  یک نگاه.

* بررسی مقایسه ای فقه با توجه به اهداف شریعت

* نقش زنان در توسعه و ارتقای مؤلفه‌های پدیدار شده اقتصاد و امور مالی اسلامی.

* نقش وکلا و قضات زن در دنیای مدرن اسلامی و سازگاری / ناسازگاری آن با تفسیرهای سنتی شریعت.

* سازگاری نقش زنان مسلمان در فرآیندهای سیاسی.

* ساختار خانواده مسلمان و چالش های مدرن امروز.

* مشارکت زنان در مطالعه سوره و تاریخ اسلام.

* مشارکت زنان در گفتمان‌های تاریخ اسلامی و رویکردهای درسی آن.

* بازسازی روایت نقش زنان در جوامع مسلمان با توجه به مدل های تاریخی و چشم انداز آینده.

* نظریه‌پردازی و کاربرد مطالعه و بازتاب مطالعات سوره از نگاه زنان.

* نقش زنان در مطالعه اندیشه، فرهنگ و تمدن اسلامی معاصر

* زنان مسلمان و توسعه تفکر اسلامی امروز

* نقش زنان مسلمان در سازگارسازی پارادایم‌های حجابی اسلامی در فرهنگ مشارکتی امروز.

* مشارکت زنان در توسعه توسعه علوم اجتماعی در منظر اسلام  به عنوان مثال انسان شناسی، روانشناسی، آموزش و پرورش، جامعه شناسی و ادبیات و غیره.

* مشارکت زنان در مطالعه عقاید و مذاهب و مقایسه ادیان

*تحصیلات علمی و انتشار علم عقیده به عنوان باورهای بنیادین اسلامی توسط زنان مسلمان

* نقش زنان مسلمان در ترویج و انتقال مدارا، همزیستی مذهبی و ایجاد صلح از طریق تعامل و گفتگوی دانشگاهی.

* مشارکت زنان در مطالعه دین، رویکردهای خودی و غیرخودی.

* مشارکت زنان در اصلاحات اجتماعی و مذهبی.

* نقش زنان مسلمان در ارائه خدمات رفاه اجتماعی مانند تامین نیازهای بهداشتی جامعه، آموزش ویژه و غیره.

* نقش زنان در بالا بردن آگاهی برای ارتقای اسلام.

* نقش زنان در رسیدگی به مسائل و چالش های زنان عقب مانده.

شرکت کنندگان در این همایش قرار است متشکل از دانشجویان مسلمان دختر، محققان، مدرسان مطالعات اسلامی در دانشگاه‌ها، فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاهی، محصلان در مدارس دینی و مبلغان مذهبی زن  از سرتاسر پاکستان باشند.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار