خلاصه کتاب
آیا خلود و جاودانگی در آتش جهنم با عدل الهی سازگار است؟

مسئله اینجاست که رهبران الهى و پیامبران بزرگ و اوصیاى آنها این هشدار را پى در پى به ما دادند که نتیجه چنان گناهانى عذاب جاودان است و نتیجه اعمال صلاح نعمت مخلد و ابدى است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) خلود و جاودانگی در آتش جهنم و سازگاری آن عدالت را آیت الله مکارم اینگونه در کتاب ۱۸۰پرسش و پاسخ بیان می کند.

بخش۱۶

سوره هود آیه ۱۰۶ مى خوانیم “آنهاکه شقاوتمندشدند در آتشند و براى آنها زفیر و شهیق است، جاودانه در آن خواهند ماند”

باید فرق بین مجازات هاى قراردادى و مجازات هاى تکوینى را دانست که نتیجه طبیعى اعمال و یا زندگى کردن در کنار خود اعمال است.
کیفرهایى اثر طبیعى عمل است و خاصیت تکوینى آن محسوب مى شود و نتیجه حضور خود عمل در برابر انسان است مثلا کسى از مقررات رانندگى تخلف کند و با سرعت غیر مجاز رانندگى کند، ممکن است بخاطر همین چند لحظه تخلف، چنان تصادفى کند که یک عمر زمین گیر شود. مسلم است این، از قبیل جریمه هاى قرار دادى اداره راهنمایى نیست که در آن مسئله تناسب و هماهنگى جرم و جریمه در نظر گرفته شود، این اثر طبیعى عمل است که انسان آگاهانه بسراغ آن رفته و خود را گرفتار آن کرده است و یا مشروبات الکلى یا مواد مخدر که در مدت کوتاهى قلب، مغز و اعصاب و معده را تباه مى کند حال در برابر چند روز هوسبازى تا آخر عمرش در رنج شدید خواهد بود. فرض کنید چنین انسانى به جاى یکصد سال، هزار یا میلیون سال در دنیا بماند مسلما باید تحمل آن رنج و عذاب را در این مدت طولانى بخاطر چند لحظه بى دقتى یا چند روز هوسبازى بنماید.
در مورد عذاب ها و کیفرهاى اخروى مسئله از این فراتر است، آثار تکوینى اعمال و نتایج آن براى همیشه دامان انسان را مى گیرد و بلکه خود اعمال در برابر انسان مجسم مى شود و چون آن جهان جاودان است اعمال نیک و بد، جاودانه با انسان خواهند بود.
خداوند در سوره جاثیه آیه ۳۳ مى فرماید:
“اعمال بدشان در برابر آنان آشکار مى شود و آنچه را به باد مسخره مى گرفتند بر آنها وارد مى گردد “و در آیه ۵۴ یس مى خوانیم “جز اعمال خود شما جزائى براى شما نیست “
جایى براى این سوال باقى نمى ماند که چرا تناسب میان جریمه و جرم در نظر گرفته نشده است؟
یک کبریت کوچک ممکن است شهرى را به آتش بکشد. یک گرم بذر خار مغیلان ممکن است، صحراى وسیعى بوجود آورد یا چند گرم بذر گل ممکن است صحرائى از زیباترین و معطرترین گلها بوجود آورد.


اعمال نیک و بد ما همین گونه هستند و ممکن است آثار جاودانى بسیار گسترده اى از خود به یادگار بگذارند.
انسان باید با دو بال “ایمان” و “عمل صلاح” بر فراز آسمان سعادت پرواز کند و از نعمت هاى ابدى بهشت و لذت قرب خدا بهرمند شود.
مسئله اینجاست که رهبران الهى و پیامبران بزرگ و اوصیاى آنها این هشدار را پى در پى به ما دادند که نتیجه چنان گناهانى عذاب جاودان است و نتیجه اعمال صلاح نعمت مخلد و ابدى است.
در اینجا به چه کسى مى توانیم ایراد و خرده بگیریم و به کدام قانون اعتراض کنیم، جز به خودمان!

 

بخش های دیگر از کتاب۱۸۰پرسش و پاسخ را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده) 

بخش۷: (اراده خداوند، سخن گفتن خدا، خشم خدا،اسم اعظم)

بخش۸: (مفهوم مکر درباره خدا، تقاضای رویت خدا توسط موسی،عرش خدا و عالم ذر چیست؟)

بخش۹: (هدایت و ضلالت از سوی خدا به چه معناست؟) 

بخش۱۰: (آیا مشاهده خداوند امکانپذیر است؟) 

بخش۱۱: (بداء چیست ایا خداوند در چیزی حلول می کند؟) 

بخش۱۲: (آیا توسل به اولیا شرک است/بالا بردن دست هنگام دعا/قوانین ثابت و نیازهای متغییر/ائین حضرت محمد قبل از اسلام)

بخش۱۳: (توبه مرتد فطری، دراز کردن دست سمت آسمان هنگام دعا) 

بخش۱۴: (تفاوتهاى طبیعى درانسان ها باعدالت سازگاراست؟ چرا خداوند شیطان را آفرید؟) 

بخش۱۵: (فلسفه مصیبت ها وگرفتاری هائى که به انسان مى رسد چیست ؟ )

 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: