تاریخ انتشار :

خاطره جمال طاهری مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی:

ماجرای طب سوزنی که زن ایرانی را در آلمان نماز خوان کرد و کشیشی که از مسلمانها تقلید میکرد

در مرز آلمان و سوئیس، کشیشی بود که توانسته بود جمعیت زیادی را جذب کلیسا کند؛ کسانی بودند که می گفتند در این کلیسا احساس آرامش بیشتری پیدا می کنیم.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) خاطره جمال طاهری مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی:
سال ۸۲، خانمی بنام “فری تبریزی” که از ۱۲ سالگی در آلمان زندگی می کردند، در هفته خواهر خواندگی اصفهان و فرایبورگ به قصد برپایی نمایشگاهی به ایران آمده بودند.
ایشان درباره خودشان می گفتند که شخصیت مذهبی ای نداشته اند، تا این که دو اتفاق در زندگی شان می افتد:
✅ اول این که متوجه شدم که در طب سوزنی نقاطی هست که بهتر است روزانه ماساژ داده شود و این نقاط همان نقاطی بود که در نمازهای ۵گانه با زمین تماس دارند و ناخود آگاه باعث ماساژ دادن این نقاط می شود. این هفت نقطه عبارت بودند از وسط پیشانی، کف دست ها، زیر زانوها و نوک انگشتهای شست پا که روی زمین قرار میگیرد.

(با دکتر منصور ایزدی که سالها در چین در کنار جراحی اورولوژی طب سوزنی آموخته بود این خاطره چک شد و به تایید ایشان هم رسید)

✅ دوم اینکه در مرز آلمان و سوئیس، کشیشی بود که توانسته بود جمعیت زیادی را جذب کلیسا کند؛ کسانی بودند که می گفتند در این کلیسا احساس آرامش بیشتری پیدا می کنیم.

به آنجا رفتم، وقتی رسیدم دیدم در فضای قبل از ورود به کلیسا، سه حوض وجود دارد که دستورالعملهایی برای قبل از ورود به کلیسا کنار آنها نوشته شده؛
دستورالعمل حوض اول این بود که:
⚡️ حوضچه اول : سرتان را با آب بشویید.
دستورالعمل حوض دوم:
⚡️ حوضچه دوم : دستهایتان را تا آرنج در این آب قرار دهید.
و در نهایت در دستورالعمل حوض سوم:
⚡️حوضچه سوم : لطفاً پاهایتان را بصورت برهنه در حوض آب قرار دهید.
پس از انجام این کارها افراد به کلیسا می رفتند…
و بدون این که بفهمند، “نشاط حاصل از وضو” در اسلام را، کسب می کردند…

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار