تاریخ انتشار :

حسین مختار آبادی

طرح / نقاشی سیاه قلم شهید ادواردو آنیلی

نقاشی شهید ادواردو آنیلی به سبک سیاه قلم که توسط حسین مختار آبادی از اعضا کرمانی انجمن شهید ادواردو آنیلی طراحی شده است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید

 

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار