پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
انتشار کتاب «پیش‌درآمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی»

کتاب «پیش درآمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی» به قلم منصوره اولیایی و به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  کتاب «پیش درآمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی» به قلم منصوره اولیایی منتشر شد.

در این کتاب می خوانیم: اهمیت سبک زندگی این است که سطحی ترین لایه های زندگی را با عمیق ترین لایه‌های آن پیوند میدهد و از این منظر مهمترین منبع هویت جامعه انسانی است. اما تعریف مادی غرب از آن و در تضاد بودن آن با چارچوب اسلام و محدودشدن آن به نوعی الگوی مصرف و ترویج رسانه‌ها و پررنگ شدن عناصر آن در کشورهای اسلامی و هشدار مقام معظم رهبری به کاوش در این زمینه اساسی این تحقیقی را گذاشته است. نویسنده با نقد و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسانه حولی این موضوع و بر اساس روایات اسلامی به تدوین شاخصی های سبک زندگی اسلامی پرداخته و موانع اجرایی شدن آن را توضیح داده است.

کتاب «پیش درآمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی» به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

منبع: مهر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما