تاریخ انتشار :

ترکیه

عزاداری زنان شیعه ترکیه در عاشورای حسینی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) منبع:انتخاب

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

منبع:انتخاب

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار