تصویرسازی های عاشورایی
تصویر سازی علی اصغر / اثر فهیمه نیکو منظر

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی تصویر سازی عاشورایی فهیمه نیکو منظر در مورد حضره علی اصغر را منتشر کرد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )    دیگر آثار خانم نیکو منظر را اینجا مشاهده کنید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما