توبه مرتد فطری/چگونه خود را در مقابل حوادث بیمه کنیم/تسبیح موجودات/علم خدا به حوادث آینده

این احکام مربوط به کسى نیست که اعتقادى در درون دارد بلکه مربوط به کسى است که به اظهار یا تبلیغ بپردازد و در حقیقت قیام بر ضد رژیم موجود جامعه کند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) در این قسمت به توبه مرتد فطری/چگونه خود را در مقابل حوادث بیمه کنیم/تسبیح موجودات/علم خدا به حوادث آینده در کتاب 180پرسش و پاسخ ابت الله مکارم شیرازی پرداخته میشود

قسمت13

چرا توبه مرتد فطرى پذیرفته نمى شود؟
اسلام در مورد کسانى که هنوز اسلام را نپذیرفته اند، سختگیرى نمى کند و آنها را به اسلام فرا مى خواند، و اگر نپذیرفتند و حاضر شدند طبق شرایط ذمه، همزیستى مسالمت آمیز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آنان امان مى دهد بلکه حفظ مال جان و منافع مشروع شان را بر عهده مى گیرد.
ولى در مورد کسانى که اسلام را پذیرا شوند و سپس عدول کنند فوق العاده سختگیر است. چرا که این عمل موجب تزلزل جامعه اسلامى مى گردد و یکنوع قیام بر ضد حکومت اسلامى محسوب مى شود و سبب مى شود که اسرار جامعه اسلامى به دست دشمنان افتد. لذا اگر مسلمان زاده باشد و از اسلام برگردد و در دادگاه اسلامى به ثبوت رسد خونش مباح، اموالش در میان وارثانش تقسیم و همسرش از او جدا باید شود، یعنى این احکام سه گانه درباره چنین کسى اجرامى شود.
ولى اگر شخص از اسلام برگشته مسلمان زاده نباشد به او تکلیف توبه مى کنند. اگر توبه کرد همه مجازات از میان خواهد رفت.

این احکام مربوط به کسى نیست که اعتقادى در درون دارد بلکه مربوط به کسى است که به اظهار یا تبلیغ بپردازد و در حقیقت قیام بر ضد رژیم موجود جامعه کند.
در حقیقت این حکم یک فلسغه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى کشور اسلامى و جلوگیرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بیگانگان و منافقین.

 

طبق روایات چگونه خود را از حوادث دردناک بیمه کنیم ؟

گاهى مسائل مهمى همانند آزمایش یک شخص یا یک قوم و ملت و یا تاثیر توبه و یا تاثیر صدقه و کمک به نیازمندان و انجام کارهاى نیک در بر طرف ساختن حوادث دردناک و مانند اینها موثر است.
تا مردم بدانند سرنوشتشان بدست خودشان است و با تغییر دادن شرایط مى توانند خود را مشمول لطف” یا “عذاب” خداوند قرار دهند .
تسبیح عمومى موجودات جهان به چه معناست ؟
در آیات مختلف فران سخن از تسبیح و حمد موجودات عالم هستى در برابر خداوند بزرگ به میان آمده که شاید از همه صریح تر -آیه 44 سوره اسراء- است مى فرماید: و هیچ موجودى نیست مگر تسبیح و حمدخدا مى گوید ولى شما تسبیح آنها را درک نمى کنید.
1- جمعى معتقدند که تمام ذرات موجودات این عالم داراى یکنوع درک و شعورند و در عالم خود تسبیح و حمد خدا مى گویند.
آنچه ما از اسرار این عالم مى دانیم در برابر آنچه نمى دانیم، همانند قطره اى است در برابر دریا و ذره کاهى است در مقابل یک کوه عظیم، که حتى نام علم و دانش نمى توان بر آن گذاشت.
تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمى که نادانم

علم خداوند به حوادث آینده چگونه تصور مى شود؟
خداوند به ذات پاک خود که علت همه اشیاء است احاطه داشته و دارد و این علم اجمالى به همه حوادث و موجودان جهان قبل از ایجاد و بعد از ایجاد است.
حوادث گذشته بطور کامل نابود نشده و آثارش در دل حوادث امروز وجود دارد و همچنین حوادث آینده ازحوادث امروز جدا نیست. و گذشته، حال، آینده یک رشته زنجیر مانندى از علت و معلول را بوجود مى آورد. فى المثل اگر وضع هواى کره زمین با تمام جزئیات و علت و معلول هاى آن را بدانیم دقیقا از وضع هوا در میلیونها سال قبل و میلیونها سال بعد آگاه مى گردیم، چرا که پرونده گذشته و آینده در حال موجود است به این ترتیب وقتى حوادث امروز با تمام ویژگى ها و خصوصیات نزد خداوند حاضر است گذشته و آینده هم نزد او حضور دارد.
مفاهیم گذشته حال و آینده نتیجه محدودیت دید انسان است اما براى ذاتى که همه جا حضور دارد و ازل و ابد را فرا گرفته، همه حوادث در طول زمان نزد او حاضرند و او به همه حوادث و موجودات عالم در گذشته، حال و آینده احاطه دارد.
خداوند عالم به ذات خویش است و چون ذات او علت براى تمام مخلوقات است علم به علت سبب علم به معلول مى شود.

 

بخش های دیگر از کتاب۱۸۰پرسش و پاسخ را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده) 

بخش۷: (اراده خداوند، سخن گفتن خدا، خشم خدا،اسم اعظم)

بخش۸: (مفهوم مکر درباره خدا، تقاضای رویت خدا توسط موسی،عرش خدا و عالم ذر چیست؟)

بخش۹: (هدایت و ضلالت از سوی خدا به چه معناست؟) 

بخش۱۰: (آیا مشاهده خداوند امکانپذیر است؟) 

بخش۱۱: (بداء چیست ایا خداوند در چیزی حلول می کند؟) 

بخش12: (آیا توسل به اولیا شرک است؟بالا بردن دست هنگام دعا/قوانین ثابت و نیازهای متغییر/ائین حضرت محمد قبل از اسلام) 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: