تاریخ انتشار :

دانستنیهای مسجد امام اصفهان

کتیبه مباهله در مسجد امام اصفهان

بخشی از کتیبه گنبدخانه جنوبی مسجد امام اصفهان که به واقعه مباهله اشاره دارد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  با همت طلاب مدرسه ناصریه در معرفی هنر و معماری اسلامی مسجد امام اصفهان، فعالیتهای متنوعی صورت گرفته است.
از جمله معرفی کتیبه های این مسجد که به چند زبان ترجمه و طراحی شده است. یکی از این کتیبه های جالب توجه، کتیبه ای است که در گنبد خانه اصلی مسجد امام اشاره به روز مباهله و آن واقعه مهم دارد. کتیبه ای که با خط ثلث و با هنرمندی زیبایی نگاشته شده است.
متن کامل کتیبه‌های این مسجد توسط مدرسه علمیه ناصریه برای عموم بازدیدکنندگان قابل مشاهده می‌باشد.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار