هیچ شخصیت دیگری مانند امام علی مورد جریانات افراطی و غیرعادلانه قرار نگرفته

اسقف اعظم ارامنه ضمن برشمردن بخشهایی از سیره امام علی(ع) گفت: شخصیت حضرت علی را باید برتر و فراتر از اندیشه های فرقه گرایانه شیعه و سنی بررسی کرد.