خلاصه کتاب
(بداء چیست ایا خداوند در چیزی حلول می کند؟)

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) در این قسمت به معنای بداء و حلول خداوند در اجسام در کتاب 180پرسش و پاسخ ایت الله مکارم شیرای پرداخته میشود.

قسمت11

بداء چیست ؟

بداء در لغت به معنى آشکار شدن و وضوح کامل است، و به معنى پشیمانى نیز آمده، زیرا شخصى که پشیمان مى شود حتما مطلب تازه اى براى او پیدا مى شود.
بداء به این معنى در مورد خداوند معنى ندارد و هیچ آدم عاقلى ممکن نیست احتمال بدهد که مطلبى بر خدا پوشیده باشد، و سپس با گذشت زمان بر او آشکار گردد، این سخن کفر صریح و زننده اى است و نسبت دادن جهل و نادانى به ذات پاک خداوند است.
آنچه شیعه از معنى بداء اعتقاد دارد و در روایات اهل بیت آمده “ماعرف الله حق معرفته من لم یعرفه بالبداء” آنکس که خدا را با بداء نشناسد او را درست نشناخته است، گاهى آگاهى ما فقط از علل ناقصه است و شرایط و موانع را نمى بینیم و بر طبق آن قضاوت مى کنیم. همچنین گاه پیامبر و امام از لوح محو و اثبات آگاهى مى یابد که طبعا قابل تغییر و دگرگونى است و گاهى با برخورد به موانع و فقدان شرائط تحقق نمى پذیرد.

مقایسه اى بین نسخ و بداء
نسخ احکام جایز است یعنى ممکن است حکمى در شریعت نازل شود و مردم نیز چنان تصور کنند که این حکم همیشگى و ابدى است اماپس از مدتى نسخ شود مانند تغییر قبله، این درحقیقت یک نوع بداء است ولى معمولا در امور تشریعى و قوانین و احکام نام نسخ بر آن مى گذارند و نظیر آن را در امور تکوینى بداء مى نامند. به این جهت گاهى گفته مى شود نسخ در احکام یکنوع بداء است و بداء در امور تکوینى یکنوع نسخ است. در داستان یونس که براى مجازات الهى و عذاب قومش را ترک کرد، اما ناگهان بداء واقع شد یکى از دانشمندان که آثار عذاب را مشاهده کرد آنان را به توبه دعوت کرد، همگى پذیرفتند و مجازات بر طرف شد، و موردهاى دیگر
گاهى مسائل مهمى همانند آزمایش یک شخص یا یک قوم و ملت و یا تاثیر توبه و بازگشت بسوى خدا و یا تاثیر صدقه و کمک به نیازمندان و انجام کارهاى نیک در برطرف ساختن حوادث دردناک و ماننداینها موثر است تا مردم بدانند سرنوشتشان در دست خودشان است و با تغییر مسیر و روش قادرند سرنوشت خود را تغییر دهند و با تغییر دادن شرایط مى تواند خود را مشمول لطف یا عذاب خداوند قرار دهند. این بزرگترین فایده بداء است.

آیا خداوند در چیزى حلول مى کند؟
گروهى از مسیحیان معتقدند که خداوند در مسیح حلول کرده و جمعى از صوفیان چنین عقیده اى درباره سران خود دارند که مى گویند خداوند در آنها حلول کرده.
به گفته علامه حلى در کشف المراد شکى در بى پایه بودن این عقیده نیست چرا که انچه از حلول قابل تصور است این است که موجودى قائم به موجود دیگر شود مثل اینکه گلاب با عطر و بو، در گل حلول کرده، این معنى مسلما در مورد خداوند قابل تصور نیست چرا که لازمه آن دارا بودن مکان و نیاز و حاجت به آن است که براى واجب الوجود غیر ممکن است و آنها که معتقد به حلول خداوند در چیزى باشند سرانجام به نوعى از شرک مى رسند، و از سالک موحدان عالم خارجند.


مرحوم علامه حلى در کتاب نهج الحق مى گوید اتحاد خداوند با غیر او به گونه اى که هر دو شئ واحد شوند باطل است، و بطلان آن از بدیهیات محسوب مى شود، مى افزاید: گروهى از صوفیه اهل سنت، در این مسئله مخالفت کرده و گفته اند خداوند با بدن عارفان یکى مى شود! حتى بعضى از آنها گفته اند: خداوند عین موجودات است و هر موجودى خداست ( اشاره به مسئله وحدت مصداقى وجود) و بعد مى افزاید این عین کفر و الحاد است و خدا را شکر که به برکت ائمه اهل بیت علیه السلام ما را از صاحبان عقاید باطله دور داشت.

بخش های دیگر از کتاب۱۸۰پرسش و پاسخ را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده) 

بخش۷: (اراده خداوند، سخن گفتن خدا، خشم خدا،اسم اعظم)

بخش۸: (مفهوم مکر درباره خدا، تقاضای رویت خدا توسط موسی،عرش خدا و عالم ذر چیست؟)

بخش۹: (هدایت و ضلالت از سوی خدا به چه معناست؟) 

بخش10: (آیا مشاهده خداوند امکانپذیر است؟) 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: