تاریخ انتشار :

انجمن شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد

تصویرسازی رنگ آمیزی برای کودکان برای شهادت امام جواد علیه السلام

انجمن شهید ادواردو آنیلی در راستای کمک به پرورش معنوی کودکان تصویر سازی کودکانه برای رنگ آمیزی با موضوع شهادت امام جواد علیه السلام را منتشر کرد

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار