اسلام کمیکز منتشر کرد
تروریستها مسلمان نیستند!

اسلام کمیکز وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی جدیدترین سری از تولیدات کمیک استریپ خود را با نام تروریسها مسلمان نیستند منتشر کرد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) استفاده از این مجموعه کمیک استریپ آزاد و نشر آن مایه مباهات ماست شما میتوانید مجموعه کمیک استریپهای تولید شده قبلی و ترجمه های آنها را به 18 زبان دنیا در این نشانی ها دانلود کنید.

https://t.me/Islamcomics
instagram.com/islamcomics
twitter.com/islamcomics
facebook.com/islamcomic

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما