تاریخ انتشار :

دلیل گرایش زنان در غرب، به ویژه آمریکا به اسلام چیست؟

سالانه یکصد هزار آمریکایی مسلمان می شوند

نشریه معتبر آمریکایی حقایق نوشت، رشد اسلام در میان آمریکایی ها، به ویژه زنان این کشور افزایش یافته و سالانه یکصد هزار نفر مسلمان می شوند

n00162058-b

به گزارش رهیافتگان: رایزنی فرهنگی کشورمان در سازمان ملل متحد در یادداشتی با عنوان “دلیل گرایش زنان در غرب، به ویژه آمریکا به اسلام چیست؟ آورده است: در دهه های گذشته ما شاهد فعل و انفعالات بسیاری درباره مسایل مربوط به زنان در زمینه های مختلف از جمله مذهب بوده ایم،

لیکن موضوعی که به نظر می رسد برغم افزایش رو به رشد آن، نتوانسته است پاسخی از سوی محققان بیابد، مقوله تغییر مذهب در میان زنان غربی به اسلام است.

این یادداشت می افزاید: بسیاری ازغربی ها بر این باورند که اسلام دین محدودیت است و زنان را چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی، محصور و مطیع مردان می کند، با این حال در عین شگفتی، ما شاهد تغییر مذهب شمار زیادی از زنان غربی و به ویژه آمریکایی به اسلام هستیم.

این مطلب با اشاره به اینکه امروز اسلام بعنوان دینی که در غرب و به ویژه در آمریکا از سریع ترین رشد برخوردار و مورد توجه است، آورده است: درست است که مهاجران مسلمان و آمریکایی های آفریقایی تبار (آمریکایی های بومی سیاه پوست) بیشترین و شاید اکثریت مسلمانان آمریکا را تشکیل می دهند، اما شمار قابل توجهی از آمریکایی ها که تعداد آنها نیز به سرعت روبه رشد است، اسلام را بعنوان دینی رسمی و طریق زندگی خود انتخاب کرده اند و در میان آنها، شمار زنان بیش از دیگران قابل توجه است.

download

این یادداشت می افزاید: آمارهای مربوط به رشد مسلمانان در آمریکا متفاوت است، این آمارها از سی تا یکصد هزار نفر در سال تخمین زده شده است ولی بر اساس آمار منتشره در سالنامه “حقایق” “The Alamance Book of facts” که سالنامه ای رسمی و معتبر است، ضمن اشاره به افزایش جمعیت جهانی در دهه گذشته می نویسد: در دهه گذشته، جمعیت جهان یکصد و سی و هفت ۱۳۷ درصد رشد داشته است، این افزایش در مسیحیت با چهل و شش درصد و در اسلام با دویست و سی و پنج درصد اعلام شده است.

در این پژوهش فرهنگی آمده است: بر اساس نظرسنجی اخیر مندرج در سالنامه آمریکائی حقایق، فقط در ایالات متحده آمریکا، سالانه یکصد هزار نفر اسلام می آورند.

منبع:ندای انقلاب

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار