تاریخ انتشار :

خلاصه کتاب

حقیقت اراده خداوند، سخن گفتن خدا، خشم خدا،اسم اعظم خدا چیست؟

خشم الهى به معنى برچیده شدن دامنه رحمت و دریغ داشتن لطف از کسانى است که مرتکب اعمال زشتى شده اند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) در این بخش از سئوالات اعتقادی به حقیقت اراده خداوند، سخن گفتن خدا، خشم خدا، و اسم اعظم خدا بصورت ساده و کاربردی توسط ایت الله مکارم شیرازی پرداخته می شود.

بخش۷
حقیقت اراده خداوند چیست ؟

اراده خداوند بر دوگونه است. (اراده ذاتى و اراده فعلى).
۱- اراده ذاتى خداوند همان علم به نظام اصلح و خیر و صلاح بندگان در احکام و قوانین شرع است.
او مى داند بهترین نظام براى عالم هستى چیست و هر موجودى در چه مقطعى باید حادث شود، این علم سرچشمه تحقق موجودات و حدوث پدیده ها در زمان هاى مختلف است، او مى داند مصلحت بندگان از نظر قوانین و احکام در چیست. و روح قوانین و احکام همین علم او به مصالح و مفاسد است.
۲- اراده فعلى او عین ایجاد است و جزء صفات فعل شمرده مى شود بنابراین اراده او برخلقت زمین و آسمان عین ایجاد آنهاست، و اراده او بر وجوب نماز و تحریم دروغ عین واجب و حرام نمودن این دو است.
اراده ذاتى خداوند عین علم و عین ذات اوست و اراده فعلى خداوند عین ایجاد است.

منظور از سخن گفتن خدا چیست؟
سوره نساء آیه ۱۶۴ و کلم الله موسى تکلیما و خداوند با موسى سخن گفت منظور از سخن گقتن خداوند سخن گفتن با زبان نیست زیرا سخن گفتن با زبان و از طریق تارهاى صوتى از عوارض جسم است و درباره خداوند که منزه از جسم و جسمانیات است مفهوم ندارد بلکه منظور سخن گفتن بوسیله الهام قلبى و یا ایجاد امواج صوتى در فضاست چرا که خداوند قادر است امواج صوتى را در فضا بیافریند و این امواج را به گوش انبیاء و پیامبرانش برساند و از این طریق پیام خود را ابلاغ کند آنچنان که در مورد موسى بن عمران امواج صوتى در آن درخت مخصوص ایجاد شد و موسى را بسوى خود فرا خواند.
۱- تفسیرنمونه ج ۲ ص ۴۷۸ ,پیام قرآن ۳۷۹/۴

اسم اعظم چیست ؟
پیرامون اسم اعظم روایات گوناگونى وارد شده که هر کس از این اسم با خبر باشد نه فقط دعایش مستجاب بلکه مى تواند به فرمان خدا در جهان تصرف کند و کارهاى مهمى انجام دهد. اما انچه باید جستجو کرد نام و صفاتى را بیابیم که با پیاده کردن مفهوم آن در وجود خودمان انچنان تکامل روحى بیابیم که آن آثار بر آن مرتبط گردد. مسئله مهم تخلق به این صفات و واجد شدن این مفاهیم و متصف شدن به این اوصاف است و گرنه یک شخص آلوده با دانستن یک کلمه چگونه ممکن است مستجاب الدعوه و مانند آن شود! مانند پیامبران و پیشوایان بزرگ که حقیقت این اسم بزرگ خدا را در وجود خودشان پیاده کرده بودند و در پرتو این حالت خداوند چنان مقام والایى به آنها داده بود.

منظور از خشم و غضب الهى چیست ؟
سوره فاطرآیه ۳۹( ولایزیدالکافرین کفرهم عندربهم الا مقتا ) کفر کافران در نزد پروردگار چیزى جزخشم و غضب نمى آفزاید.
خشم و غضب در مورد پروردگار نه به آن معنى است که در مورد انسانها مى باشد، زیرا خشم در انسان یکنوع هیجان و برافروختگى درونى است که سرچشمه حرکات تند و شدید و خشن مى شود.
ولى در مورد پروردگار هیچیک از این مفاهیم که از آثار موجودات متغیر و ممکن است وجود ندارد بله خشم الهى به معنى برچیده شدن دامنه رحمت و دریغ داشتن لطف از کسانى است که مرتکب اعمال زشتى شده اند.
تفسیرنمون۲۸۴/۱۸

بخش های دیگر از همین کتاب را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده) 

 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار