تاریخ انتشار :

معرفی کتاب

کتاب سنن النبی صلی الله علیه واله

 کتاب سنن النبی (صلی الله علیه واله)، دارای ۲۱ باب و ملحقات می باشد که به زبان عربی تالیف شده است که متن عربی این کتاب به فارسی شیوا و فصیح برگردانده شده است و برای مشتاقین به فراگیری علوم اهل بیت و علاقه مندان و پیروان مکتب پیامبر خاتم تهیه و تنظیم شدهه است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  کتاب سنن النبی (صلی الله علیه واله)، دارای ۲۱ باب و ملحقات می باشد که به زبان عربی تالیف شده است که متن عربی این کتاب به فارسی شیوا و فصیح برگردانده شده است و برای مشتاقین به فراگیری علوم اهل بیت و علاقه مندان و پیروان مکتب پیامبر خاتم تهیه و تنظیم شده است. ابواب کتاب عبارتند از:


باب اول: شمائل پیامبر (صلی الله علیه واله)

باب دوم: آداب معاشرت پیامبر (صلی الله علیه واله)

باب سوم: آداب نظافت و احکام زینت پیامبر (صلی الله علیه واله)

باب چهارم: آداب سفر پیامبر (صلی الله علیه واله)

باب پنجم: آداب پوشیدنی های پیامبر (صلی الله علیه واله)

باب ششم: آداب مسکن پیامبر (صلی الله علیه واله)

باب هفتم: آداب خوابیدن و بستر پیامبر (صلی الله علیه واله)

باب هشتم: آداب زناشویی و تربیت فرزند پیامبر (صلی الله علیه واله)

باب نهم: آداب غذاها و آشامیدنی ها و آداب سفر پیامبر (صلی الله علیه واله)

باب دهم: آداب خلوت ها و مستراح پیامبر (صلی الله علیه واله)

باب یازدهم: آداب مردگان

باب دوازدهم: آداب معالجه و مداوا

باب سیزدهم: آداب مسواک زدن

باب چهاردهم: آداب وضو گرفتن

باب پانزدهم: آداب غسل کردن

باب شانزدهم: آداب نماز

باب هفدهم: آداب روزه

باب هجدم: آداب اعتکاف

باب نوزدهم: آداب صدقه

باب بیستم: آداب قرائت قرآن کریم

باب بیست و یکم: آداب دعا و ذکر تعدادی دعا و اذکار

ملحقات آداب جمع، ملحقات متفرقه، ملحقات شمائل پیامبر (صلی الله علیه واله)

این کتاب ترجمه محمدهادی فقهی توسط انتشارات بوستان کتاب به قیمت ۳۴۰۰ تومان به چاپ رسیده است.

منبع:وارث

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار