تاریخ انتشار :

تازه مسلمان ایرانی ایرلندی

عکس / درد دل یک تازه مسلمان

ضحی تازه مسلمان ایرانی ایرلندی بعد از خبر درگدشت پدرش این متن را نوشت. پدر خانم ضحی که او را در طی چند سال قبل پس از اعلام مسلمانی طرد کرده بود 

 

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) ضحی تازه مسلمان ایرانی ایرلندی بعد از خبر درگدشت پدرش این متن را نوشت. پدر خانم ضحی که او را در طی چند سال قبل پس از اعلام مسلمانی طرد کرده بود 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار