نمایشگاه حجاب انجمن شهید ادواردو آنیلی در کشمیر هند +تصاویر

انجمن اسلامی شهید ادورادو آنیلی با همکاری مرکز فکری و فرهنگی شهید مطهری کشمیر مجموعه نمایشگاهی من یک محجبه ام را به زبان اردو در این کشور دایر نمود…

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) انجمن اسلامی شهید ادورادو آنیلی با همکاری مرکز فکری و فرهنگی شهید مطهری کشمیر مجموعه نمایشگاهی من یک محجبه ام را به زبان اردو در این کشور دایر نمود.
در این برنامه که باهمت  مرکز فکری و فرهنگی شهید مطهری کشمیربرگزار شد چهار همایش جهت بانوان شیعه تحت عنوان ’’زیر سایه سیره فاطمی‘‘ در چهارمنطقه کشمیر برگزار گردید
از جمله فعالیتهای این مرکز شیعی در همایش فوق الذکرطرح مسابقه از دوکتاب حضرت آقا امام خامنه ای بود.
 مرکز فکری و فرهنگی شهید مطهری کشمیر از جمله مجموعه های فعال شیعی در منطقه کشمیر است. که برای اعتلای فرهنگ اهل بیت فعالیت های وسیعی رادر این زمینه صورت می دهد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما