اعتقادی
نگاهی به کتاب180 پرسش و پاسخ آیت الله مکارم(تعدد خدایان،لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله)

بعضى ثار را خون معنى کرده اند ثار هیچگاه در لغت عرب به معنى خون نیامده است بلکه به معنى “خونبهاست”. بنابراین ثارالله یعنى اى کسیکه خونبهاى تو متعلق به خداست و او خونبهاى تو را مى گیرد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) خلاصه اى از کتاب 180 پرسش و پاسخ آیت الله مکارم که با طرح پرسش به بیان مطالب اعتقادی می پردازد

بخش5

تعدد خدایان حکیم چه فسادى به دنبال دارد ؟

در آیه 22 سوره انبیاء مى خوانیم ” لوکان فیهما الهه الا الله لفسدتا” اگر در آسمان و زمین خدایى جز الله بود هر دو فاسد مى شدند و نظام جهان برهم مى خورد.
هنگامیکه بگوییم آنها متعددند مفهومش این است که از هر نظر یکى نیستند، چرا که اگر از تمام جهات یکى بودند، یک خدا مى شدند بنابراین هر جا تعدد است حتما تفاوت و اختلافاتى وجود دارد که خواه ناخواه در اراده و عمل اثر مى گذارد و جهان هستى را به هرج و مرج و فساد مى کشاند.


در حدیثى هشام بن حکم از امام صادق پرسید که چه دلیلى بر یگانگى خدا وجود دارد؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: پیوستگى و انسجام تدبیر جهان و کامل بودن آفرینش؛ انگونه که خداوند متعال فرموده: اگر در آسمان و زمین، خدایانى جز او بودند جهان به فساد کشانده مى شد.( ایه 22 سوره انبیا )

 

منظور از لقاء الله چیست ؟

بدون شک منظور ملاقات حسى پروردگار نیست، ملاقات حسى در مورد اجسام است که داراى مکان و زمان و رنگ و کیفیات دیگرند، بطوریکه مى توان آنها را با چشم ظاهردید.
بلکه منظور یک شهود باطنى و دیدار و ملاقات روحانى و معنوى باخدا است، در قیامت حجاب ها کنار مى رود و آثار خداوند چنان در عرصه محشر و تمام صحنه ها و مواقف قیامت ظاهر و آشکار مى گردد که همه کس حتى کافران خدا را با چشم دل مى بینند و او را دیدار مى کنند! هر چند این دیدارها متفاوت است. لقاء به معنى مشاهده با چشم نیست بلکه لقاء همان رستاخیز و برانگیخته شدن مردگان است پس آنچه در قرآن تعبیربه لقاء الله شده است. همه به معنى بعث است ( توحیدصدوق ص 267 ) شهود باطنى اولیاء الله در قیامت با افراد عادى بسیار متفاوت و مختلف است ( تفسیر پیام قران ) این حالت ممکن است براثر پاکى و تقوا و عبادت و تهذیب نفس در این دنیا براى گروهى پیدا شود.
امام على فرمودند: آیا خدایى را که نبینم پرستش کنم؟ امام اضافه کرد چشم هاى ظاهر هرگز او را مشاهده نکنند، بلکه قلبها بوسیله نور ایمان او را درک مى نمایند( نهج البلاغه کلام 179)
شهود باطنى در قیامت براى همگان پیدا مى شود که هر کور دلى هم ایمان قطعى پیدا مى کند.

منظور از وجه الله چیست ؟
وجه در لغت به معنى صورت است. و گاهى به معنى ذات بکار برده مى شود بنابر این وجه الله یعنى ذات خدا، انفاق کنندگان نظرشان باید ذات پاک پروردگار باشد، ذکر کلمه وجه و مانند آن متضمن یک نوع تاکید است براى ذات خدا تاکید آن براى خدا بیشتر است یعنى حتما براى خدا باشد نه دیگرى. در اینجا هم یک نوع احترام و اهمیت از آن فهمیده مى شود بدیهى است که خدا نه جسم است و نه صورت دارد.

منظور از ثارالله چیست ؟
بعضى ثار را خون معنى کرده اند ثار هیچگاه در لغت عرب به معنى خون نیامده است بلکه به معنى “خونبهاست”. بنابراین ثارالله یعنى اى کسیکه خونبهاى تو متعلق به خداست و او خونبهاى تو را مى گیرد.
در عبارتى در مورد مردان خدا تعبیر به یدالله میشود قطعا یک نوع تشبیه و کنایه و مجاز است.

 

بخش های دیگر از همین کتاب را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش3: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش4: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده چیست؟)

 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: