نگاهی به کتاب ۱۸۰ پرسش و پاسخ آیت الله مکارم(چرا ذات پروردگاررانمی توان درک کرد؟)

هنگامیکه به جهان هستى و این همه شگفتى ها و موجودات بدیع، با آن ظرافت و درعین حال عظمت مى نگریم یا حتى نگاهى بوجود خود کنیم، اجمالا مى فهمیم که خالق و آفریدگار و مبدئى دارد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) خلاصه اى از۱۸۰ پرسش و پاسخ ایت الله مکارم شیرازی

بخش۲

چرا ذات پروردگار را نمى توان درک کرد؟

نکته اصلى در مسئله نامحدود بودن ذات پاک خداوند و محدود بودن عقل و علم و دانش است.
آرى ما مى توانیم در عالم اندیشه و فکر از دور شبحى ببینیم و اشاره اجمالى به ذات و صفاتش کنیم ولى رسیدن به کنه ذات و صفات یعنى آگاهى تفصیلى از او براى ما ممکن نیست؛ این از یک سو و از سوى دیگر یک وجود بى نهایت از هر جهت مثل و مانندى ندارد و منحصر بفرد است چرا که مثل و مانند ىمى داشت هر دو محدود بودند.
نمى گوییم ما از اصل وجود او آگاه نیستیم از علم و قدرت و اراده و حیات او بى خبریم بلکه مى گوئیم ما یک معرفت اجمالى از همه امور داریم و هرگز به عمق و باطن آن راه نمى یابیم و مرکب عقل همه فرزانگان عالم بدون استثنا در این راه لنگ است.

هنگامیکه به جهان هستى و این همه شگفتى ها و موجودات بدیع، با آن ظرافت و درعین حال عظمت مى نگریم یا حتى نگاهى بوجود خود کنیم، اجمالا مى فهمیم که خالق و آفریدگار و مبدئى دارد. این ها علم اجمالى است که اخرین مرحله شناخت انسان درباره خداست اما هنگامیکه ازخود مى پرسیم او کیست و چگونه است دست بسوى حقیقت ذات پاک او دراز مى کنیم چیزى جز حیرت و سرگردانى نصیبمان نمى شود و این است که مى گوییم راه بسوى او کاملا باز است و در عین حال کاملا بسته.
مى توان این مسئله را با یک مثال روشن ساخت

آگاهى بر وجود جاذبه چیزى نیست که مخصوص دانشمندان باشد حتى اطفال و کودکان خردسال نیز آن را به خوبى درک مى کنند ولى حقیقت جاذبه چیست آیا امواج نامرئى یا ذرات ناشناخته و یانیروى دیگر است و عجیب اینکه نیروى جاذبه برخلاف آنچه در تمام حهان ماده مى شناسیم ظاهرا براى انتقال از نقطه اى به نقطه دیگر نیاز به زمان ندارد، به خلاف نور که سریع ترین حرکت را در جهان ماده دارد ولى در عین حال به هنگام انتقال در فضا گاهى براى رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر میلیون ها سال وقت لازم است. اما نیروى جاذبه گویى در یک لحظه از هر نقطه اى به نقطه دیگر منتقل مى شود و یا حداقل سرعتى دارد بالاتر از آنچه تاکنون شنیده ایم.
جایى که درباره نیروى جاذبه که یکى از مخلوقات است علم و آگاهى ما نسبت به آن تنهاجنبه اجمالى دارد و از علم تفصیلى به کلى دوریم، چگونه مى توان درباره خالق جهان ماده و ماوراى ماده که وجودى است بى نهایت در بى نهایت، انتظار داشته باشیم که از کنه ذاتش با خبر شویم. ولى با این حال او را همه جاحاضر و ناظر و همراه هر موجودى درجهان مشاهده کنیم.

 

بخش های دیگر از همین کتاب را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده چیست؟)

 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: