طراحی های انجمن شهید ادواردو آنیلی
طرح / آثار طراحی سارا خاتمی فر برای شهید ادواردو آنیلی و شهید کنت لوکا

سارا خاتمی از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی که مسلط به زبان ایتالیایی نیز هست طراحی های فارسی و ایتالیایی مختلفی را برای شهید ادواردو آنیلی در فضای مجازی منتشر نموده است.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما