تاریخ انتشار :

روسیه

بیست منطقه اول مسلمان‌نشین در روسیه

پایگاه خبری «اسلام تودی» در گزارشی بیست منطقه اسلام‌نشین روسیه را بر اساس تعداد مسلمانان مشخص کرده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )    در شماره ۸۴ هفته‌نامه «جامعه و فرهنگ روسیه امروز» رایزنی فرهنگی ایران در مسکو آمده است: پایگاه خبری «اسلام تودی» در گزارشی بیست منطقه اسلام نشین روسیه را بر اساس تعداد مسلمانان مشخص کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از مسلمانان روسیه در سه منطقه‌ جمهوری داغستان، تاتارستان و باشقیرستان سکونت دارند.


مسلمانان روسیه به طور پراکنده در نقاط مختلف کشور ساکن هستند. قبلا آنان تنها در چند منطقه‌ خاص متمرکز بودند؛ در حال حاضر مسلمانان در سرتاسر سرزمین روسیه مستقر هستند، اما مناطق جدید یکپارچه برای زندگی ایجاد نکردند. مسلمانان سنتی جمعیت غالب هفت منطقه از فدارسیون روسیه مانند چچن، اینگوشتی، داغستان، کاباردینو بالکاری، قرهچای ـ چرکس، باشقیرستان و تاتارستان را تشکیل می‌دهند.
بیست منطقه‌ روسیه با درصد بالای مسلمانان به شرح زیر است:
۱.    جمهوری اینگوشتیا-۹۸%
۲.    جمهوری چچن- ۹۶%
۳.    جمهوری داغستان- ۹۴%
۴.    کاباردینو بالکاری- ۷۰%
۵.    قرهچای-چرکس- ۶۳%
۶.    جمهوری باشقیرستان- ۵۴,۵%
۷.    جمهوری تاتارستان- ۵۴%
۸.    آدیغه-  ۲۷%
۹.    منطقه آستاراخان-%۲۶
۱۰.    اوستیا شمالی- %۲۱
۱۱.     منطقه اورنبورگ- %۱۶,۷
۱۲.     ناحیه خودگردان هانتی-مانیسک- %۱۵
۱۳.     منطقه اولیانوفسک- %۱۳
۱۴.     منطقه چلیابینسک- %۱۲
۱۵.     یامالو-ننتس- %۱۱,۵
۱۶.     منطقه تومنسک- %۱۰,۵
۱۷.     کالمیک- %۱۰
۱۸.     جمهوری اودمورتسک- %۷,۶
۱۹.    جمهوری آلتای- %۷,۴
۲۰.     استاوروپول- %۷
در  ترتیب زیر اولویت مناطق مسلمان‌نشین بر اساس تعداد  مسلمانان منطقه ذکر شده است.
۱.    داغستان-۲۴۳۰ هزار
۲.    باشقیرستان-۲۲۳۴ هزار
۳.    تاتارستان-۲۰۴۰ هزار
۴.    چچن- ۱۰۵۸ هزار
۵.    کاباردینو بالکاری-۵۳۵ هزار
۶.    اینگوشتیا- ۴۵۸ هزار
۷.    منطقه چلیابینسک-۴۲۵ هزار
۸.    مسکو- ۴۱۰ هزار
۹.    منطقه اورنبورگ-۳۶۵ هزار
۱۰.     قرهچای-چرکس-۲۷۶ هزار
۱۱.    منطقه آستاراخان- ۲۶۰ هزار
۱۲.    منطقه سوردلوفسک-۲۳۶ هزار
۱۳.     منطقه خودگردان هانتی-مانیسک- ۲۱۶ هزار
۱۴.     ناحیه پرمسکی-۱۹۲ هزار
۱۵.    منطقه استاوروپول- ۱۹۰ هزار
۱۶.     منطقه ساراتوفسک- ۱۸۵ هزار
۱۷.    منطقه سامارسک- ۱۸۳ هزار
۱۸.    منطقه اولیانوفسک- ۱۸۰ هزار
۱۹.    اوستیا شمالی- ۱۵۰ هزار
۲۰.    منطقه تومنسک- ۱۴۰ هزار
بر این اساس می‌توان گفت که تقریبا نیمی از مسلمانان روسیه در سه منطقه جمهوری داغستان، تاتارستان و باشقیرستان سکونت دارند.
گفتنی است که جامعه‌ مسلمانان این سه منطقه همراه با مسلمانان مسکو و جمهوری چچن معرف و بیانگر جامعه‌ مسلمانان روسیه هستند.

منبع: ایکنا

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار