تاریخ انتشار :

تابلو تنهایی امام علی

عکس / مشهورترین و اثرگذارترین نقاشی هایی که در مورد امام علی کشیده شده

تابلو تنهایی امام علی ( علیه السلام) اثر سیامک عزمی – این اثر در اصفهان نگهداری میشود

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار مذهبی سیامک عزمی را میتوانید اینجا ببینید

تابلو تنهایی امام علی اثر سیامک عزمی این اثر در اصفهان و درخانه یکی از مسولین که از بانیان هنری بوده نگهداری می شود

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار