تاریخ انتشار :

گزارش تصویری/ گرامی داشت زادروز شهید ادواردو در یک هیئت کوچک در تهران

در یک حرکت خود جوش در تهران انجام گرفت

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) در ابتکاری جالب بچه های یک هیئت دانش آموزی در برنامه خود را به معرفی شهید ادواردو و پخش فیلم مستند این شهید اختصاص دادند.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار