تاریخ انتشار :

Nadja Fellinger

نقاشی شهید ادواردو آنیلی اثر دختر هنرمند آلمانی خانم فلینگر

?خانم فلینگر این اثر را به سفارش یکی از اعضای انجمن ادواردو آنیلی طراحی کردند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار