تاریخ انتشار :

حجت الاسلام خلیل زاده

معرفی شیعه به عنوان قرائت مقبول از اسلام در آلمان

حجت الاسلام محمود خلیل زاده امام و مدیر مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت و رئیس مجلس شیعیان آلمان در شهر مقدس قم با آیت اللّه شبیری زنجانی دیدارکرد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  آیت اللّه شبیری زنجانی  در این دیدار ضمن قدردانی از رئیس مجلس شیعیان آلمان و دیگر برادران و خواهرانی که در این زمینه  فعالیت می کنند گفتند : فرمایشات شما برای ما بشارت بود.

ایشان با  ذکر خاطره ای از رنجها و مشقت های یک مسلمان افغانی که برای معرفی فرهنگ اسلامی به افغانستان رفته و به همین جرم در آنجا  به ۱۶ سال حبس محکوم شده بود افزودند: زمانی در افغانستان شیعیان حق درس خواندن در مقاطع تحصیلی را نداشتند؛ اکنون که  انسان این گزارشات را می شنود  و از ارتقاء سطح اجتماعی شیعیان در اروپا آگاه می شود، حقیقتاً  یک نوع بشارت و بسیار باعث خوشحالی  است.

حجت الاسلام  خلیل زاده نیز در این دیدار گزارش مفصلی از فعالیتهای شیعیان در کشور آلمان و مراکز اسلامی شیعی ارائه کرد.

وی ضمن اشاره به پدید آمدن بسترهای مناسب در غرب برای معرفی فرهنگ اسلام بر مبنای تعالیم ثقلین  گفت: اکنون مراکز  اسلامی شیعی متعددی تشکیل شده است و  تمام شیعیان از زبانها و نژادهای مختلف با انسجام و اتحاد هر چه بیشتر و همکاری ها ی نزدیک مراکز اسلامی شیعی با یکدیگر  گامهای مؤثری در جهت تحکیم باورهای دینی شیعیان مقیم آلمان و معرفی  شیعه به عنوان قرائت معقول و متعادل از اسلام برداشته اند.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار