تاریخ انتشار :

احکام

آیا درسجده واجب قرآن وضو داشتن و رو به قبله بودن لازم است؟

واجبات سجده قرآن چیست و آیا وضو داشتن و رو به قبله بودن در هنگام سجده لازم است؟

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  متن پاسخ مراجع عظام تقلید به دو استفتاء مقلدان،  با موضوع سجده واجب قرآن را منتشر می کند.

 

* آیا درسجده واجب قرآن وضو داشتن و رو به قبله بودن لازم است؟

هر گاه در سجده واجب قرآن، پیشانی را به قصد سجده بر زمین بگذارد، کافی  است – اگر چه ذکری نگوید – و گفتن ذکر مستحب است؛‌ همچنین رو به قبله بودن و وضو داشتن نیز لازم نیست.(۱)

 

*خواندن قسمتی از آیه سجده دار

* اگر کسی قسمتی از آیه سجده دار را بخواند، سجده بر او واجب می شود؟

با خواندن یا شنیدن تمام آیه، سجده واجب می شود؛‌بنابر این اگر قسمتی از آیه – حتی کلمه سجده – را بخواند یا بشنود،‌ سجده بر او واجب نیست. (۲)

 

۱- فتاوای مراجع عظام تقلید: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۰۹۹؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۱۱، القول فی سجدتی التلاوه و الشکر، م ۷؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱۱، سائر اقسام السجود، م ۱۸؛ بهجت، وسیله النجاه، م ۷۵۱؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی،‌ توضیح المسائل، م ۱۰۵۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۱، م ۶۵۵٫

>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۱۱۶٫

 

۲- فتاوای مراجع عظام تقلید: امام، تحریرالوسیله، ج ۱، القول فی سجدتی التلاوه و الشکر، م ۱۱ و العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، ص ۵۰۴، م ۴؛ بهجت، استفتائات، ج ۲، س ۲۱۳۶ و وسیله النجاه، م ۷۴۵۵؛ خامنه ای، استفتا؛ سیستانی، العروه الوثقی مع تعلیقه، ج ۲، فصل فی سائر اقسام السجود، م ۴، ص ۱۷۱ و استفتا؛ صافی، هدایه العباد، ج ۱، م ۸۱۲؛ مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، ص ۵۷، م ۴، فصل فی سائر اقسام السجود.

*برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۲، ص ۱۱۶٫

 

منبع:حوزه نیوز-جام نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار