تاریخ انتشار :

توماس مک‌اِلوِین

عکس / یا علی در شناسنامه کشیشی که مسلمان شده است

این کشیش و استاد دانشگاه آمریکایی که پس از مسلمان شدن نام «علی حیدر» را برای خود برگزیده است

   به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) احمد عبدالله زاده در کانال تلگرامی نونگار : تصویر گذرنامۀ دکتر علی حیدر؛ کشیش نوشیعۀ آمریکایی با اسم اصلی توماس مک‌اِلوِین. شناسنامه‌ای بین‌المللی مترنّم به این شعر:

شناسنامۀ من مُهر یا علی دارد

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار