تاریخ انتشار :

اثر فهیمه نیکومنظر

نقاشی زیبای «پدر»

نقاشی زیبای «پدر» اثر فهیمه نیکومنظر که خود دختر شهید است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   نقاشی زیبای «پدر» اثر فهیمه نیکومنظر که خود دختر شهید است

دیگر آثار خانم نیکو منظر را اینجا مشاهده کنید.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار