موسسه آنگوس رید کانادا
مردم کانادا همچنان اسلام‌هراس هستند، اما یک روند کاهشی در آمارها به چشم می‌خورد

طبق آمارهای یک نظرسنجی جدید، هر چند تحمل مذهبی در کشور کانادا رو به افزایش است و مردم در جهت پذیرش ادیان مختلف از جمله اسلام در حرکت می‌باشند، اما اسلام‌هراسی هنوز به قوت خود باقی است.

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )به نقل از metronews، نظرسنجی جدید انجام شده نشان داد که مردم کانادا همچنان اسلام‌هراس هستند، اما یک روند کاهشی در آمارها به چشم می‌خورد.

طبق آمارهای یک نظرسنجی جدید، هر چند تحمل مذهبی در کشور کانادا رو به افزایش است و مردم در جهت پذیرش ادیان مختلف از جمله اسلام در حرکت می‌باشند، اما اسلام‌هراسی هنوز به قوت خود باقی است.

این نظرسنجی که توسط موسسه آنگوس رید منتشر شد نشان دهنده تنوع نظرات مردم کانادا در خصوص ادیان مختلف می‌باشد. طبق این نظرسنجی 68% مردم کانادا نظر مطلوبی نسبت مسیحیت و 33% آنان نظر مطلوبی نسبت به اسلام دارند. هر چند این آمارها نسبت به آخرین نظرسنجی که در سال 2013 انجام شده بود افزایش یافته اما همچنان پایین است.

این آمارها همچنین نشان داد که 88% مردم کانادا با لباس راهبان مسیحی، 75% آنان با حجاب و 32% آنان با پوشیه احساس راحتی دارند.

امیره القوادی سخنگوی شورای ملی مسلمانان کانادا گفت: باعث خرسندی است که آمارها رو به افزایش هستند. این آمارها نشان می‌دهند که دیدگاه مردم کانادا نسبت به اسلام بهتر شده است. شاید یکی از دلایل آن حمله دردناکی باشد که به مسجد کبک انجام شد. این حمله تروریستی سبب ارتقاء جلوه انسانی جوامع اسلامی در کبک شد، به گونه‌ای که قبلا رخ نداده بود.

القوادی افزود: آمار مربوط به پوشش زنان نیز نشان می‌دهد که هرچند هنوز عده زیادی با پوشیه احساس راحتی نمی‌کنند اما آمار مربوط به حجاب و لباس راهبان مسیحی بسیار به هم نزدیک هستند و این مایه خرسندی است.

ری پنینگ معاون مدیر اجرایی اندیشکده آموزشی – تحقیقاتی کاردوس در کانادا در این باره گفت: این آمارها نشان می‌دهند که با آموزش، درک و تبلیغات بیشتری نیاز داریم. ما باید یاد بگیریم که همدیگر را بهتر درک کنیم و ادبیات مذهبی بخش مهمی از این درک متقابل است.

منبع: حوزه نیوز

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: