دكتر عصام العماد
وهابیت مظنون به قتل مالکوم

دکتر عصام العماد مدرس و متفکر شیعی که سابقاً وهابی بوده است اظهار داشت: در مورد این که آیا شهادت این جوان شیعه توسط وهابیت انجام گرفته یا نه، بنده اطلاع دقیقی ندارم اما در هر صورت بعید نیست که کار وهابیت باشد.

دکتر عصام علی العماد از یمن

دکتر عصام علی العماد از یمن

به گزراش رهیافتگان: دکتر عصام العماد مدرس و متفکر شیعی که سابقاً وهابی بوده است  اظهار داشت: در مورد این که آیا شهادت این جوان شیعه توسط وهابیت انجام گرفته یا نه، بنده اطلاع دقیقی ندارم اما در هر صورت بعید نیست که کار وهابیت باشد.
وی در ادامه با اشاره به این که آمریکا مانع از سفر مالکوم شباز به ایران اسلامی بوده است، گفت: غربی ها و آمریکایی ها گرچه به ظاهر مدعی آزادی و دموکراسی  هستند اما در واقع آزادی مورد ادعایشان تنها در چارچوب اهداف آنها معنا پیدا می کند.
عصام العماد افزود: در همین سال های اخیر کم نبوده اند افرادی مثل روژه گارودی که چون حرفی مخالف غربی ها و صهیونیست ها زده اند، مجازات و محاکمه شده اند.
وی با بیان این که دموکراسی غربی به هیچ وجه یک امر مطلق نیست، گفت: دموکراسی آن ها در حدود اندیشه سیاسی و گفتمان غربی است و لذا به محض خروج از این گفتمان آنها دیگر تحمل نظر مخالف شما را ندارند و در طول تاریخ نیز همیشه به همین صورت عمل کرده اند.
این متفکر و مدرس شیعه شناس همچنین خاطرنشان کرد: آن ها کسانی که مخالف اندیشه شان باشند و بخواهند اندیشه حقیقت جویانه خود را منتشر کنند، محاکمه و زندانی کرده و حتی در صورت لزوم، آن ها را می کُشند تا فریاد حقیقت طلبانه و عدالت خواهانه شان به گوش مردم جهان نرسد.
وی بیان داشت: کسی که اندیشه اش موافق غربی ها و صهیونیست ها  و آمریکایی ها باشد و در خدمت منافع آن ها حرکت کند، حتی به او جایزه نوبل می دهند اما از آن سو اگر در مسایل سیاسی ، افرادی با آن ها اختلاف نظر داشته باشند، به مخالفان خود انگ تروریست و ضددموکراسی می زنند.

پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما