تاریخ انتشار :

دانمارک

نور دختر تازه مسلمانی ازدانمارک

نوردختری ازدانمارک هست که ازطریق اینترنت ودانش که درآن هست مسلمان می شود

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )نوردختری ازدانمارک هست که ازطریق اینترنت ودانش که درآن هست مسلمان میشود صحبتهای اورادرمورداختیاروعدم تحمیل عقیده دراسلام ،زن مسلمان، احساس آزادی وآرامش پیام قران وتبلیغات رسانه های غربی برعلیه اسلام راستین وهمچنین محبت رسول اکرم میتوانیدببینید کانال وسایت رهیافته وابسته به انجمن شهیدادواردوآنیلی Www.rahyafteha.ir

<

>

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار