تاریخ انتشار :

اثری از مرتضی شهریاری

طرح / نقاشی دیجیتال از شهید ادواردو آنیلی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تصویر سازی زیر اثری است از  مرتضی شهریاری از اعضا فعال انجمن شهید ادوارو آنیلی دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تصویر سازی زیر اثری است از  مرتضی شهریاری از اعضا فعال انجمن شهید ادوارو آنیلی

دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار