بلژیک
طاهره تازه مسلمانی ازبلژیک

این ویدیو درموردتازه مسلمانی ازبلژیک هست که باورود به اسلام بامشکلاتی مواجه میشود خانواده اش شوکه میشوند امااورابرای حفظ اسلام آنها راترک میکند کانال وسایت رهیافته انجمن شهیدادواردوآنیلی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: