تاریخ انتشار :

یاس کبود

به نام خدای یاس

امادیرآمدی بهشت مقصدیاس کبودماست یاس یک شب را گل ایوان ماست اشک میریزد علی مانند رود برتن زهرا گل یاس کبود تازه ترین اثر استاد مجید مجیدی

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار