دین اسلام یک اعجاز و کیمیا است
رئیس اسبق شاخه جوانان حزب کمونیست روسیه

رئیس اسبق شاخه جوانان حزب کمونیست روسیه گفت: دین اسلام یک اعجاز و کیمیا است و ایرانیان به عنوان منتظران دولت امام زمان(علیه السلام) باید به خود افتخار کنند.

به گزارش رهیافتگان:رئیس اسبق شاخه جوانان حزب کمونیست روسیه گفت: دین اسلام یک اعجاز و کیمیا است و ایرانیان به عنوان منتظران دولت امام زمان(علیه السلام) باید به خود افتخار کنند.اصخرف رفیع الدین در جمع برخی تشکل های فرهنگی مذهبی اصفهان با اشاره به فساد در کشورهای غربی افزود: مسلمانان باید قدر دین خود را بدانند و از توفیقی که خداوند نصیب آنان کرده است به نحو شایسته بهره برداری کنند.18421557134691861081722321811114520264213
وی با بیان اینکه با دیدن عکس امام خمینی (ره) با دین اسلام آشنا شده است اظهار داشت: شاید برای مسلمانان عجیب باشد که دیدن یک عکس بتواند انسان را عاشق اسلام کند اما این برای کسانی که در تشنگی مطلق معنوی به سر می برند کاملا صحت دارد.
رئیس اسبق شاخه جوانان حزب کمونیست روسیه تصریح کرد: دین اسلام مانند کیمیا بر روح تشنه انسان اثر می گذارد همانگون که من پس از مسلمان شدن احساس کردم دوباره متولد شده ام.
وی ادامه داد: افرادی که در اروپای غربی مسلمان می شوند مانند کسانی هشتند که در بیابان به دنبال آب بوده اند و با تلاش و جودیت خود آب را پیدا کرده اند.
رفیع الدین افزود: مسلمانان با ادای تکالیف خود در برابر اسلام به آن بدهی ندارند اما کسانی که تازه با دین اسلام آشتنا شده و مسلمان می شوند احساس می کنند که به این دین بدهی دارند و باید تکالیف خود را به خوبی انجام دهند.
وی ادامه داد: فرهنگ انتظار در بین مسلمان از ارزش معنوی بسیاری برخوردار است و مسلمانان باید بدانند که منتظر واقعی امام زمان(عج) است.
وی با بیان اینکه امام زمان(عج) منتظر است تا مسلمانان با شناخت بیشتر از اسلام رسالت واقعی خود را انجام دهند بیان داشت: باید ظرفیت های موجود برای ظهور درونی امام آماده شود و پس از آن منتظر حضور فیزیکی امام عصر بود.
منبع :خبرگزاری فارس

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما