مرجع تقلید بزرگ شیعه
صوت/ قصه عارف بزرگ آیت الله محمدعلی شاه آبادی

کتاب گویای “شرح حال و حکایات آیت الله میرزا محمدعلی شاه آبادی” فصل دوم: حکایاتی از زندگانی آیت الله شاه آبادی گروه تولیدکننده : گروه اندیشه و معارف اسلامی رادیو» (29:27)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما