تاریخ انتشار :

طراحی از محمد رضا شهریاری

طراحی زیبایی از شهید ادواردو آنیلی

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید    

 

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید

 

 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار