تاریخ انتشار :

خاطره فرهاد فلاح مبلغ بین المللی

ماجرای مسلمان و شیعه شدن یک خانم و آثار آن

از آن تاریخ کمی فعالیت ها را کمرنگ کردیم تا حساسیت ها کمتر شود.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )دو سال قبل همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یکی از کشورهای امریکای جنوبی، یکی از پایگاه های تبلیغی ام ستادهای انتخاباتی بود. در این ستادها با یکی از بانوانی آشنا شدم که فرد مستعدی بود و بعد از چندین جلسه شهادتین را گفت و مسلمان و شیعه شد.

با ورود وی به دایره اسلام ایشان فعالیت جدی ای را با دوستانش شروع کرد و طی چند روز شماری از دوستان وی نیز شیعه شدند. این روند به شکل هرمی در حال گسترش بود تا این که گروه های صهیونیستی برای حساس کردن مردم اقدام به انتشار یک گزارش در روزنامه ای کردند با این عنوان:
چرا زنان کشورمان مسلمان می شوند؟
از آن تاریخ کمی فعالیت ها را کمرنگ کردیم تا حساسیت ها کمتر شود.
اما جالب است بدانید که همان خانم طی یک سال گذشته ۳۴ نفر از بانوان این کشور را مسلمان کرده است.

منبع کانال سوزنبان

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار