تاریخ انتشار :

خاطره ای از حجت الاسلام جهانگیری سهروردی مبلغ بین المللی

ماجرای جوان سوئیسی و دروغی که در کتاب راهنمای توریست نوشته شده بود

اما هرگز یادم‌نمی رود. روز آخر کتاب راهنمای توریست داشت. کتاب را باز کرد و به من گفت: در این کتاب نوشته در ایران عده ای هستند بنام پلیس مذهبی، هستند. نوشته اگر یک خارجی در ایران یک ذره زیر چشمی به زنی نگاه کند، اینها کتکش می زنند. و نوشته اینها در شهری به نام قم زیاد هستند.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  این  یکی از دوستان خوبم هست. اسمش رمو اهل زوریخ سوئیس، سال ۸۵ بود که حرم حضرت معصومه بودم. دیدم خادم ها با یک خارجی صحبت می کنند ولی هیچ یک زبان بلد نبودند تا مشکل او را حل کنند.

رفتم جلو. دیدم بیچاره بخشی از پولش را گم کرده یا دزدیده اند. من او را بردم خونه. دو شب پیش ما بماند تا پول هتل ندهد.
خاطرات خوبی از این دو روز دارم اما هرگز یادم‌نمی رود. روز آخر کتاب راهنمای توریست داشت. کتاب را باز کرد و به من گفت: در این کتاب نوشته در ایران عده ای هستند بنام پلیس مذهبی، هستند. نوشته اگر یک خارجی در ایران یک ذره زیر چشمی به زنی نگاه کند، اینها کتکش می زنند. و نوشته اینها در شهری به نام قم زیاد هستند.
من ابتدا خیال کردم منظورشان نیروی انتظامی است تا عکس را درکتاب نشانم داد، دیدم عکس یک آخوند است
یعنی روحانی را پلیس مذهبی معرفی کرده بودند آنهم با آن خشونت
او که دو روز بود و با من دوست شده بود، عکس مبلس خودم را نشانش دادم و گفتم: این من هستم. آنها به ما این لقب ها را تا به حق می دهند.


یادم‌نمی رود او که حتی دو روز خوبی را ز من دیده بود، وقتی #عکس_مبلس من را دید، قدری تردید در چشمانش بیشتر شد. گویی ته دلش گفت: نکند این هم واقعا از اوناست داره….
ولی خدا را شکر، پس از بازگشت به کشورش، مادر و خانواده اش همگی به من زنگ زدند و کلی تشکر و اصرار به ارسال هدیه.
آنها چندین بار تاکید کردند که نگاه ما به ایران و اسلام عوض شد.
امسال که سوئیس بودم، رمو آنقدر تماس گرفت بروم خانه اش، و شما نیک می دانید که خارجی ها خیلی سخت به خونه دعوت می کنند. این یعنی دیگه اند خوب بودن. چقدر هدیه برایم خریده بود.
به نظرم سمپاشی های دشمن را فقط با سیره عملی می توان خنثی کرد نه با ادعا
رمو بهترین دوست من است. اومسلمان‌نیست ولی گوشه قلبش، به ایران و مسلمان عشق می ورزد و این برای من کافی است.
او امشب پیام تبریکی از عکس آقا (پست های قبلی ) را فرستاده بودم جواب داده.
نوشته: من الان شیلی هستم. ایمان دارم شما و این مرد (رهبر انقلاب) هم یک باورمند پاک هستید. من همه جا ایران را تعریف می کنم. نمیگذارم علیه شما تبلیغ شود.

منبع کانال حجت الاسلام سهروردی – خاطرات فرامرزی یک طلبه

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار